Handelsbetingelser

Formål og omfang

Betingelserne beskrevet herunder, har til formål at sikre et professionelt samarbejde for kunde og Yookster i mellem

Definition

Ved Yookster, FREDSKOV MEDIER eller virksomheden forstås dette i alle sammenhænge som:

FREDSKOV MEDIER
Att: Martin Fredskov
Tømmerupvej 27
4400 Kalundborg
Denmark
CVR 35132643

Telefon: 24810163
Email: kundeservice@yookster.dk

Ved kunden forstås dette som en part, der interagere i en aftale med virksomheden.

Fortrolighed

Yookster behandler alle opgaver med fuld fortrolighed, og slår ikke billeder op af opgaver uden skriftlig tilladelse fra dig som kunde.

Ophavsret

Kunstværkerne og produkterne må ikke blive replikeret, kopieret eller solgt kommercielt uden skreven tilladelse.

Varebestillinger online

Betaling

Som ordren bliver lagt, reserverer Yookster betalingen for din ordre. Betalingen bliver trukket som ordren bliver sendt ud.

Fragt

Fragt er gratis i Danmark. Et gebyr kan forekomme til ordre udenfor Danmark.

Det er forventet at ordren bliver leveret indenfor 14 arbejdsdage, fra ordren er lagt.

Returret

Du, kunden, har 14 dage fra du modtager varen, til at kræve tilbagebetaling for varen. Denne tilbagebetaling dækker ikke prisen for returfragt.

En tilbagebetaling er kun mulig når varen er leveret tilbage, i samme kvalitet det blev sendt ud.

En returseddel skal vedlægges, har du ikke selv adgang til en printer så tag kontakt via. vores kontaktformular – vi vender retur indenfor 24 timer.

Hent returseddel Skriv til os

Reklamationsret

Alle standard produkter er dækket af 2 års reklamationsret.

Reklamationsretten dækker fuld tilbagebetaling (inkl. retur fragt), til dig, kunden, for produkter der er skadet under fragt eller på anden måde har en defekt ved ankomst. For at indsende krav om tilbagebetaling, er du påkrævet at tage et billede af produktet så snart du ser defekten.

En returseddel skal vedlægges, har du ikke selv adgang til en printer så tag kontakt via. vores kontaktformular – vi vender retur indenfor 24 timer.

Hent returseddel Skriv til os

Specialbestillinger

Betaling

Faktura udstedes og sendes til kunden efter skriftlig aftale kort forinden opgavens ophør. Fordringen forfalder til betaling 8 dage efter udstedelse af fakturaen.

Ved betaling bedes du angive fakturanummer.

En fakturas fulde beløb skal indbetales til: Sparekassen Sjælland
Reg. nr.: 0524 Konto nr.: 0000231182
SWIFT nr.: SWESDK22 IBAN nr.: DK6105240000231182

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% samt et rykkergebyr på DKK 100,00. Samt tilsvarende gebyr på efterfølgende rykkere.

På alle opgaver kan der forekomme krav om delbetaling før arbejdet påbegyndes. Delbetalingen er med mindre andet er aftalt ikke et depositum og derfor ikke mulig at refundere, og dækker arbejdstimerne brugt uanset om du som kunde vælger at benytte udbyttet af arbejdet.

Leveringstid

Standardleveringstid for vores service er normalvis 4 uger fra kundens accept af tilbuddet. Denne leveringstid er gældende, med mindre andet følger af den af partnerne indgået aftale.

Ved krav om hurtigere levering forekommer der ekspresgebyr Dette gebyr vil afhænge af den nærmere bestemte aftale, og skal betales på lige vilkår med resten af fakturaen.

Overdragelse af filer

Levering sker når fakturaen er fuldt ud betalt.

Hvis der skal ske levering af fysiske eller digitale varer, anses opgaven som afsluttet når filerne er sendt fra virksomheden, og kunden har modtaget disse.

Såfremt kunden ikke har reklameret over manglende modtagelse senest en måned efter aftalte levering, anses varen som leveret.

Brug af filer

Efter betaling, overdrages ( hvis aftalt ) alle rettigheder af filerne og designet til kunde.

FREDSKOV MEDIER forholder sig retten til at bruge filerne internt.

Såfremt levering, undtagelsesvis, sker inden fakturaen er fuldt ud betalt, vedholder virksomheden den fulde ejendomsret til varerne. Varerne må ikke benyttes af kunden inden betaling er sket. Såfremt kunden alligevel benytter varerne, er dette et brud på virksomhedens rettigheder og denne kan søge erstatning for brudte immaterielle rettigheder.

Backup af filer

Medmindre andet er aftalt, ligger alle filer gemt online på en krypteret server igennem en 3. part. Som kunde bliver du forespørge efter adgang, men vil blive påkrævet en bruger hos en 3. part. Filer bliver gemt i minimum 2 år fra arbejdets ophør.

Returret ved specialbestillinger

Efter aftalens indgåelse ydes der ingen returret af virksomheden, hverken til erhvervskunder eller til privatkunder ved specielle bestillinger.

Oplysning om klagemuligheder for privatkunder

Såfremt kunden ikke er tilfreds med arbejdet, bør denne kontakte vores kundeservice, med henblik på en løsning. En skriftlig klage kan indsendes på email kundeservice@yookster.dk eller i et fysisk brev til den før nævnte adresse.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail kundeservice@yookster.dk.

Tvister

Tvister parterne ikke selv kan løse, skal løses ved en dansk domstol jf. reglerne herom i retsplejeloven.

Kontaktoplysninger og adresse findes altid opdateret på i definitionen af handelsbetingelserne.